Docenten

  Vincent van Elburg 

   Geschiedenis

 Vincent van Elburg is al verscheidene jaren  verbonden aan  Examentraining Noord en studeerde meermaals cum laude af  aan de  Rijksuniversiteit Groningen (Geschiedenis en  Duits).

 ‘Als hoofddocent geschiedenis werk ik drie dagen intensief samen  met  alle cursisten, op  zowel klassikaal als individueel niveau. De  kracht van  de cursus geschiedenis is door de  jaren heen  onverminderd groot  gebleven:  elke leerling krijgt de  eindexamenstof op  meerdere niveaus  aangeboden, waarbij  inzichtelijkheid en slimme herhaling centraal  staan. Naast deze  aandacht voor kennis  leren leerlingen ook specifieke  vaardigheden  te ontwikkelen, zoals de herkenning van  individuele  valkuilen, de  omgang met  vragenpatronen, alsmede de analyse  van  bronnenmateriaal zoals spotprenten. Op deze  wijze wordt al  vele  jaren  naar één doel  toegewerkt: elke leerling met de juiste  hoeveelheid  bagage zelfverzekerd het  eindexamen in te laten  gaan.’

 

 

   Rene te Velde

Wiskunde

Rene te Velde rondde de master technische wiskunde af aan de  Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt al geruime tijd bij   Studiecentrum Haren, en verzorgt dit jaar voor het 3e jaar de examencursussen Wiskunde. Hiernaast volgt Rene momenteel  de opleiding tot 1e graads wiskunde docent.

 ‘We zullen tijdens de cursus oefenen aan de hand van een  door  ons met zorg samengestelde syllabus. Deze wordt ieder  jaar  geupdate en verbeterd, conform de eisen van de  landelijke  wiskunde examens. Naast de bekende onderwerpen  als analyse  en functies zal tijdens de 3daagse wiskunde A  trainingen veel tijd  worden besteed aan statistiek en  kansrekening.

Na klassikale  uitleg over de verschillende  onderdelen is er telkens veel tijd om  zelf met de examenstof te  oefenen, waarbij je voortdurend de  mogelijkheid hebt om  individueel vragen te stellen. Wiskunde vergt  veel oefenen, en dit  ga je bij ons doen! Na de cursus zul je merken  dat je een goed  overzicht van de examenstof hebt gekregen. Dit  zorgt voor rust in je hoofd waarna je met zelfvertrouwen aan het examen kan beginnen. We gaan er vanuit dat deze intensieve oefening met intensieve begeleiding zorgen voor een mooi cijfer!’

 
 
 

    Meta van Veghel

  Scheikunde

Meta van Veghel studeert momenteel Product en Procestechnologie binnen de Master Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al 4 jaar werkt ze bij het Studiecentrum Haren als docente scheikunde. Dit jaar verzorgt zij voor het 4e jaar de examentrainingen scheikunde voor zowel HAVO en VWO.

 ‘De driedaagse training is onderverdeeld in zes verschillende  onderdelen, te weten: Stoffen, Rekenen en Reacties, Redox,  Zuren en Basen, Koolstofchemie en Biochemie en Analyse.

Na  een klassikale uitleg over het desbetreffende onderwerp zal er  ruim voldoende tijd zijn om zelf met de examenstof te oefenen in  een door ons samengestelde syllabus. Deze syllabus is met  veel zorg samengesteld en wordt ieder jaar aangepast op het  progamma van eisen voor het centraal examen scheikunde van  HAVO dan wel VWO. Mijn ervaring is dat tijdens deze  examentrainingen bij veel leeringen ‘het kwartje valt’ en dat een  intensieve oefening met de examenstof met intensieve begeleiding veelal tot mooie eindresultaten leidt.’

 

        Keri Vos

Natuurkunde

Na afronding van haar master werkt Keri momenteel als promovendus natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.  Hiernaast verzorgde ze al 4 jaar lang de examentrainingen natuurkunde voor Examentraining Noord.

‘Natuurkunde wordt vaak gezien als een van de moeilijkste  vakken.  Ik geef al ruim 4 jaar trainingen in Natuurkunde. Bij de  examentraining maak JIJ zelf oude examens, met hulp en tips  van  de docenten. Het is echt ongelooflijk hoeveel verandering  je kunt  zien in drie dagen! Met de examentraining laten we zien dat iedereen natuurkunde kan!’

 

 

  Niels de Groot

 Biologie

Niels de Groot heeft biologie gestudeerd aan de RuG, en is al 12  jaar in dienst van Studiecentrum Haren als docent biologie en wiskunde. Hij geeft voor het 7e jaar examentraining.

 ‘Hoewel de deelnemers de 3-daagse trainingen meestal wel  zwaar  vinden gaan ze altijd met een goed gevoel naar huis, en  met meer  vertrouwen het examen tegemoet. Ik zie het als een  uitdaging om in  3 dagen tijd de volledige examenstof samen te  vatten en duidelijk  te maken wat belangrijk is voor het centrale  examen. Daarbij geef  ik nog wat tips en trucs en al met al zorgt  dat ervoor dat de cursus  een uitstekende voorbereiding is."

 

 

 

    Roland Schoonbeek

 Economie

 Roland Schoonbeek is cum laude afgestudeerd als  Econometrist aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar geeft  hij de examentrainingen economie, samen met Jan Hessel  Veurink. Jan Hessel studeert momenteel Economie en  Wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 ‘Gedurende de examentraining zullen we aan de hand van een  syllabus, die met veel zorg is samengesteld, een groot aantal  representatieve examenopgaven maken en behandelen. We  beginnen elk onderwerp steeds met een klein hoorcollege  waarna de leerlingen zelf aan het werk gaan.

Het laatste deel  van een blok bestaat uit het bespreken van de gemaakte  opgaven. Juist door zelf te oefenen leer je goed met de stof te  werken. Dat is de beste voorbereiding op het examen. Uiteraard  is er veel ruimte om vragen stellen en zullen we veel tips geven.  Op de laatste middag van de examentraining gaan we een  volledig examen analyseren en laten we zien hoe je dit met de  opgedane kennis had kunnen aanpakken. Ons doel is dat je meer zelfvertrouwen krijgt omdat na verloop van tijd het maken van opgaven makkelijker gaat. Je merkt dat je na deze drie dagen de examenstof beter onder de knie hebt gekregen.’